20 Οκτ 2007

Οδηγίες για την αγορά πετρελαίου

Αυξημένη προσοχή πρέπει να έχουν οι καταναλωτές προκειμένου να μην πέσουν θύματα κλοπής κατά την παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης. Το ΕΛ.ΚΕ.ΚΑ. συμβουλεύει:


-Μετά από έρευνα αγοράς να γίνεται σύγκριση τιμών

-Είναι αναγκαίο τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο να πραγματοποιείται συντήρηση-ρύθμιση του συστήματος της κεντρικής θέρμανσης.

-Ένας τόνος αντιστοιχεί σε 1.200 λίτρα.

-Να ογκομετρηθεί η δεξαμενή με μία μεταλλική βέργα για να βρεθούν πόσα λίτρα πετρελαίου αντιστοιχούν στο ένα εκατοστό του ύψους της.

-Να μετρηθεί μαζί με τον οδηγό ή τον συνοδηγό του βυτιοφόρου αυτοκινήτου, πόσα εκατοστά είναι το ύψος του πετρελαίου στη δεξαμενή πριν αρχίσει να δίνει πετρέλαιο και πόσο μετά την παράδοσή του .

-Στην απόδειξη πληρωμής που θα δώσει ο οδηγός του βυτιοφόρου, να αναγράφεται το ύψος σε εκατοστά του πετρελαίου της δεξαμενής πριν και μετά την παράδοσή του. Επίσης στην απόδειξη πρέπει να υπάρχουν συμπληρωμένα όλα τα απαιτούμενα από τον νόμο στοιχεία (όπως ονοματεπώνυμο και διεύθυνση, ποσότητα, ώρα παράδοσης κλπ). Σε κάθε άλλη περίπτωση να σημειώνουν τις λέξεις "με κάθε επιφύλαξη".

-Για να πληρώσουμε το πετρέλαιο, πρέπει να ληφθούν υπόψη, εκτός από την ένδειξη του μετρητή, και τα εκατοστά πετρελαίου που μπήκαν στη δεξαμενή.

Πηγή: ΑΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: