18 Οκτ 2007

Πετρέλαιο και πετρελαιοκηλίδες

Η χρήση του πετρελαίου είναι επιβαρυντική για το περιβάλλον. Διαρρέει από σωληνώσεις, από τα σκάφη, δημιουργεί αιθαλομίχλη στις πόλεις μας, υπερθερμαίνει τον πλανήτη μας. Τα θαλάσσια οικοσυστήματα που κλονίζονται ήδη από την παράνομη αλιεία, την τοξική ρύπανση και την αλλαγή του κλίματος, δέχονται τώρα άλλο ένα μεγάλο πλήγμα από τις πρόσφατες μεγάλες διαρροές πετρελαίου.


Οι πρόσφατες διαρροές πετρελαίου δεν είναι οι μοναδικές που έχουν γίνει αυτό το χρόνο, οι διαρροές εμφανίζονται πραγματικά κάθε ημέρα. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο στη θάλασσα καταλήγουν εκατομμύρια λίτρα πετρελαίου, λόγω κακής συντήρησης πλοίων.

Επιπτώσεις από τις πετρελαιοκηλίδες

Τα συστατικά του πετρελαίου περιέχουν μια ποικιλία ενώσεων, τοξικές για πολλούς θαλάσσιους οργανισμούς. Το πετρέλαιο απορροφάται από τις αμμώδεις ακτές δε μεγάλο βάθος, ώστε η διαδικασία αποδόμησης να είναι πολύ δύσκολη. Σε βραχώδεις ακτές οι επιπτώσεις είναι καταστροφικές για το θαλλάσιο οικοσύστημα, ενώ και η παράκτια βλάστηση επηρεάζεται. Το πλαγκτόν δηλητηριάζεται και έτσι πολλοί θαλάσσιοι οργανισμοί που ζουν σε αυτό ή από αυτό, οδηγούνται στο θάνατο.

Μια γρήγορη και καλά συντονισμένη επιχείρηση σε μια διαρροή πετρελαίου έχει ζωτική σημασία. Εντούτοις, πρέπει να αναγνωριστεί ότι ένας πραγματικός "καθαρισμός" από την άποψη της ανάκτησης όλου του πετρελαίου, δεν είναι δυνατός. Κανονικά για να αποτραπεί η εξάπλωση του πετρελαίου στην επιφάνεια θάλασσας, χρησιμοποιούνται ειδικοί βραχίονες (για να περικλείσουν το πετρέλαιο στη μολυσμένη περιοχή). Στη συνέχεια χρησιμοποιείται μια αντλία για να απορροφήσει το πετρέλαιο σε μια δεξαμενή. Αλλά ο καθαρισμός παραμένει εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση.

Οι βραχίονες λειτουργούν μόνο όταν τα κύματα είναι μικρά. Ακόμη και σε ιδανικές συνθήκες, με όλο τον εξοπλισμό και όλους τους εμπειρογνώμονες, η αποκατάσταση περισσότερο από το 20% του αρχικού πετρελαίου δεν είναι ποτέ δυνατή. Το μεγαλύτερο μέρος του είτε φτάνει στην ακτή, είτε ενσωματώνεται στα ιζήματα και το βυθό, είτε εξατμίζεται.

Πηγή: greenpeace.org

Δεν υπάρχουν σχόλια: