10 Οκτ 2007

Γεωγραφική Κατανομή

Στην παραπάνω εικόνα παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή του πετρελαίου ανά χώρα.


Ως υπάρχοντα αποθέματα πετρελαίου παρουσιάζονται τα αποθέματα αργού πετρελαίου στο έδαφος που τα δεδομένα γεωλογίας και εφαρμοσμένης μηχανικής, έχουν καταδείξει ότι στην πράξη θα μπορούσαν να εξαχθούν χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα τεχνολογία.


Τα στοιχεία για τον Καναδά περιλαμβάνουν το μη συμβατικό πετρέλαιο που υπάρχει στις άμμους πετρελαίου (oil sands), από τις οποίες η άντληση πετρελαίου είναι ακριβότερη.


Οι περισσότερες από τις μεγαλύτερες πετρελαιοπαραγωγικές χώρες είναι μέλη της οργάνωσης των χωρών εξαγωγής πετρελαίου και ελέγχουν άμεσα τα αποθέματά τους μέσω των κρατικών επιχειρήσεων.Εάν η ζήτηση παγκόσμιου πετρελαίου αυξηθεί, όλοι θα εξαρτηθούμε από τις πιο πλούσιες σε πετρέλαιο χώρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: